Team

Professor Wei Pan collaborates with an international network of researchers, academics and practitioners. He has supervised and is supervising over 70 researchers at post-doctoral, doctoral and postgraduate levels, and has examined over 30 PhDs and MPhils in Hong Kong and internationally.

Currently supervised researchers

Dr Cong Yu

Dr Zhiqian Zhang

Dr Zhenjie Zheng

Dr Yihan Wang

Dr Fengwei Shi

Dr Tongxu Liu

Dr Yang Zhang

Dr Jinling Chen

Dr Zhenyu Zhang

Dr Bin Liu

Dr Biao Yan

Ms Nirmala Kolugala

Mr Tianyao Ping

Mr Mingchen Xie

Ms Yefei Bai

Mr Seth Yeboah Botchway

Ms Jiayi Xu

Ms Yidan Zhang

Mr Aimin Zhu

Mr Yan Duan

Mr Qiqi Zhang

Mr Siwei Chen

Mr Xinqi Liu

Ms Archchana

Mr Lawrence Martin Mankata

Mr Junyang Shi

Mr Chenyi Ji

Mr Jianpeng He

Ir Yang Li

Mr Jiang Chen

Mr Yumin Liang

Ms Jiewen Wu

Mr YeukPaan Wong

Previously supervised researchers

Dr Long Chen

Dr Le Chen

Dr Arshad Javed

Dr Kaijian Li

Dr Pingying Lin

Dr Hui Long

Dr Yan Ning

Dr Sanyuan Niu

Dr Hao Qin

Dr Sidi Shan

Dr Jie Wang

Dr Xiaojing Zhao

Dr Mi Pan

Dr Yi Yang

Dr Ben Mou

Dr Zhen Wang

Dr Wenting Zhan

Dr Yue Teng

Dr Jia Du

Dr Hui Zhou

Dr Nandun Madhusanka

Ms Xiaoxia Sang

Mr Simou Zhang

Ms Nancy Huang

Mr Jeffry Lam

Mr Billy Luo

Mr Dong Wang

Ms Hong Xue

Mr Lin Yang

Ms Xueying Zhu

Mr Saqib Riaz

Mr Jihua Wang

Ms Wenli Liu

Mr Cass Lai